Manifestación 6 M

Manifestación 6 M

miércoles, 5 de marzo de 2008

Lluís Ferrer, el rector de la UAB,
ordena als Mossos d’Esquadra carregar contra els i les estudiants

Dimecres 4 de març, en el marc de les activitats i accions del Comité de Vaga de la UAB, 40 estudiants es van tancar a la facultat de Lletres per denunciar l’imposició del procés de Bolonya exigint al rectorat que fes pública la manca de finançament públic que pateix la UAB i la defallida que té, en una roda de premsa. Més d’un centenar d’estudiants s’havien concentrat a les portes de la Facultat de lletres per donar suport a la gent de dins. [Reivindicacions a darrera]
Els mossos d’esquadra van carregat indiscriminadament contra els estudiants concentrats pacíficament després de tancar les llums per evitar que les càmeres dels mitjans de comunicació enregistressin les agressions. Mentre els membres del rectorat juntament amb part de l’equip del deganat de lletres observava la càrrega des d’un passadís elevat i protegit.
Es van produir nombrosos ferits. Tres persones van requerir assistència sanitària d’urgència, ja que tenien traus al cap. Aquesta actuació dels mossos ha estat realitzada sota l’autorització del rector de la UAB, Lluís Ferrer.
Des de l’època franquista mai cap rector de cap universitat Catalana havia donat ordre d’entrada als cossos de seguretat per carregar contra els i les estudiants que es manifestaven en contra.

No a l’entrada de la policia a la Universitat!
No a la repressió policial!
No a Bolonya!
Universitat pública i de qualitat!

Demandes del Tancament
20Convocatòria i enviament de nota pública per una Roda de Premsa amb tots els mitjans amb la presència mínima del Rector, Vicerector d’Afers Acadèmics i Gerent per tal de comunicar els següents tres punts:

Actualment les universitats, i en aquest cas la UAB, entenen que no es pot aplicar la LOU, l’EEES i les àrees lligades en aquest procés a causa dels greus dèficits estructurals que pateixen pel que fa a la manca de personal i les seves condicions laborals a més del dèficit de finançament públic.
L’actual situació de quiebra econòmica de la Universitat per manca de finançament públic per mantenir el seu funcionament actual i els mínims estàndards de qualitat académica i investigadora i d’equitat social que s’el pressuposa a la universitat pública en tant que servei públic. I la situació vulnerable pel que fa a la seva autonomia envers les ofertes d’inversió per part dels lobbies empresarials.

La inexistència d’una línea de finançament públic per garantir l’aplicació de la reforma de l’ensenyament superior establerta per la LOU i l’EEES i totes les àrees a relacionades amb aquest procès (com ara, l’Agència Europea de Investigació), amb garanties de qualitat acadèmica, investigadora i d’equitat social per al conjunt del sistema universitari (beques per estudiants, beques de mobilitat, implementació de noves tecnologíes, aplicació de noves pedagogies, introducció de nous sistemes docents...)
L’actual situació situa a les universitats i, en el cas específic a la UAB, en un equilibri molt dubtós pel que fa al compliment de la legislació laboral vigent alhora de cobrir les necessitats d’investigació, docència i serveis de la universitat.
Per tal cosa, anuncia i denúncia públicament:
a) Que la greu manca de finançament públic actual impedeix a les universitats, i en aquest cas a la UAB, assolir els objectius que ha de tenir en tant que institució pública (producció i transmissió de coneixement, desenvolupament social, formació de ciutadans democràtics amb una formació de qualitat i substantiva, ...)
b) Que en tant no s’articuli un sistema de finançament públic amb garanties d’equitat del sistema d’universitats públiques, i en aquest cas la UAB, aquesta universitat paralitza l’aplicació de la LOU i del RD de Graus a la UAB.
c)La elevació d’aquesta postura a la Generalitat, la Associació Catalana d’Universitats Públiques i al Govern de l’Estat espanyol i a totes les instàncies per tal de que s’obri un debat PÚBLIC i amb la participació de tots els sectors implicats amb garantíes democràtiques sobre quin i com ha de ser el futur de l’ensenyament superior.

No hay comentarios:

Mobilitzem-nos contra Bolonya i l'aplicació del Reial Decret

Mobilitzem-nos contra Bolonya i l'aplicació del Reial Decret